skip to Main Content

Leuven – Ik ben 34 jaar, groeide op in Tielen, een dorp in de Kempen, en koos 17 jaar geleden voor Leuven. Sinds 2019 ben ik schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid in Leuven. Een fijne plek om te wonen voor iedereen, ten volle jezelf kunnen zijn en tot je recht kunnen komen, zijn ambities die nauw aansluiten bij mijn persoonlijke drijfveren en engagement. Ook het besef dat we hier niet op een eiland leven, maar keuzes maken die impact hebben op toekomstige generaties en gemeenschappen elders ter wereld, vind ik belangrijk. Leuven is de stad waar we samen die ambities waarmaken, waar de toekomst vorm krijgt.

Politiek  Mijn politieke loopbaan startte bij Jong Groen. Ik was er lid van het bestuur van 2010 tot 2014, waarvan twee jaar als ondervoorzitter. De vijf jaar erna was ik lid van het nationaal partijbestuur van Groen en eerste opvolger voor het Vlaams parlement. In 2012 werd ik voor Groen Leuven verkozen in de Leuvense gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vormde ik samen met lijsttrekker David Dessers een tandem. Mijn persoonlijke speerpunten waren betaalbaar wonenkind als norm en burgers die mee beslissen, thema’s waarin ik me als gemeenteraadslid ook vastbeet. Ik werd verkozen en sinds januari 2019 ben ik schepen.

Werk – Schepen zijn in Leuven is een voltijdse job. Voordien doceerde ik communicatie en beroepspraktijk aan Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus Sociale School. Ik leidde er jongeren op tot zelfbewuste, geëngageerde sociaal werkers. Daarvoor was ik verantwoordelijke voor jongerenparticipatie en educatie bij YOUCA (het vroegere Zuiddag), medewerker bij de Leuvense jeugddienst en diversiteitsmedewerker bij Koning Kevin

Engagement  Engagement zit in mijn bloed. Op school vond je me terug in de leerlingenraad en de werkgroep van Amnesty International. Na mijn ervaringen als leidster bij de Chiro en bij Crefi (nu Jonge Helden), was ik tussen 2009 en 2012 jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse jeugdraad, waar ik de fusie tot de Ambrassade in goede banen leidde. Ook bij de Leuvense organisaties Mooss en de Ruimtevaart engageerde ik me als bestuurder.

Laatste noot – Verder ben ik muzikant bij brassband Hombeek en maak ik graag tijd voor familie, mijn twee petekinderen en vrienden.

Lies Corneillie

Maak kennis met onze co-lijsttrekker Lies Corneillie. Met haar engagement wil ze van Leuven een stad maken waar je veilig naar school kan fietsen, waar iedereen een woning kan huren of kopen, waar we samen beslissingen kunnen nemen. #detoekomstisnu

Geplaatst door Groen Leuven op Woensdag 19 september 2018

Back To Top