skip to Main Content

Leuven – Ik ben 36 jaar, groeide op in Tielen, een dorp in de Kempen. 19 jaar geleden koos ik voor Leuven. Sinds 2019 ben ik schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid in Leuven. Een fijne plek om te wonen voor iedereen, ten volle jezelf kunnen zijn en tot je recht kunnen komen. Dat zijn ambities die nauw aansluiten bij mijn persoonlijke drijfveren en engagement. Ik vind het ook belangrijk om te beseffen dat we hier niet op een eiland leven. Onze keuzes hebben impact op toekomstige generaties en gemeenschappen elders ter wereld. Leuven is de stad waar we samen die ambities waarmaken, waar de toekomst vorm krijgt.

Politiek  Mijn politieke loopbaan startte bij Jong Groen. Ik was er lid van het bestuur van 2010 tot 2014, waarvan twee jaar als ondervoorzitter. De vijf jaar erna was ik lid van het nationaal partijbestuur van Groen en eerste opvolger voor het Vlaams parlement. In 2012 werd ik voor Groen Leuven verkozen in de Leuvense gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vormde ik samen met lijsttrekker David Dessers een tandem. Mijn persoonlijke speerpunten waren betaalbaar wonenkind als norm en burgers die mee beslissen. Ik werd verkozen en sinds januari 2019 ben ik schepen.

Werk – Schepen zijn in Leuven is een voltijdse job. Voordien doceerde ik communicatie en beroepspraktijk aan Hogeschool UC Leuven-Limburg, campus Sociale School. Ik leidde er jongeren op tot zelfbewuste, geëngageerde sociaal werkers. Daarvoor was ik verantwoordelijke voor jongerenparticipatie en educatie bij YOUCA (het vroegere Zuiddag), medewerker bij de Leuvense jeugddienst en diversiteitsmedewerker bij Koning Kevin

Engagement  Engagement zit in mijn bloed. Op school vond je me terug in de leerlingenraad en de werkgroep van Amnesty International. Na mijn ervaringen als leidster bij de Chiro en bij Crefi, was ik jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse jeugdraad. Ik leidde er de fusie tot de Ambrassade mee in goede banen. Ook bij de Leuvense organisaties Mooss en de Ruimtevaart engageerde ik me als bestuurder.

Laatste noot – Verder ben ik muzikant bij Brassband Hombeek. Ik maak graag tijd voor familie, mijn twee petekinderen en vrienden.

Back To Top