skip to Main Content

“De Leuvenaar is dé expert over het leven in onze stad.”

Burgerkabinetten, burgerbegroting, een online Citizenlab … Steden in binnen- en buitenland gaan op allerlei manieren te werk om burgers mee laten te denken en beslissen over het beleid van hun stad. Ook wij willen een stadbestuur dat de burger als partner ziet. Participatie is veel meer dan elke zes jaar een bolletje kleuren in een stemhokje en daarna je mond houden. Dat vele Leuvenaars zich willen engageren voor de stad, blijkt uit de stadsmonitor en uit de talrijke burgerinitiatieven, denk maar aan opvang van vluchtelingen of de metingen van fijnstof via Leuvenair.

Beslissingen over mensen neem je best met die mensen. De Leuvenaar is dé expert over het leven in onze stad.  Die betrokkenheid moet je als stad organiseren. Een participatiecharter vormt de leidraad, en bevat diverse mogelijkheden om participatie concreet te maken: stadsvergaderingen in wijken en buurten, een interactieve website, een wijkdialoog in elke buurt,  een burgerbegroting, …

Niet de ‘wet van de sterkste’ telt, alle Leuvenaars moeten aan bod kunnen komen. Buurtwerk en andere organisaties zijn daarbij evidente partners. Ook de stem van kinderen en jongeren, mensen in armoede of een migratie-achtergrond willen we graag horen.

Van politici vraagt het een hele andere rol, een aanpak die de burgers uitnodigt om mee beleid te maken. Onze opdracht wordt halftijds beslissen, halftijds faciliteren. Leuven is er klaar voor!

Back To Top