skip to Main Content

Leuven wil een stad zijn waar iedereen de kans krijgt om volledig zichzelf te zijn. Ongeacht afkomst, genderidentiteit, geaardheid, inkomen, leeftijd of beperking, in Leuven ben je welkom. We omarmen diversiteit in de brede zin. Gelijke kansen voor iedereen en inclusiviteit zijn geen holle begrippen, maar vragen een actieve aanpak.

We bouwen samen aan een inclusieve stad door drempels weg te werken. Met positieve en inclusieve beeldvorming doorbreken we hardnekkige vooroordelen: vooroordelen over beperkingen, maar ook over gender, religie en taal. We bundelen de krachten en bestrijden uitsluiting en geweld. Samen bouwen we aan een stad die vecht tegen onbegrip, onrechtvaardigheid en vooroordelen, aan een stad die superdiversiteit omarmt en waar iedereen zich thuis voelt.

We werken ook letterlijk drempels weg. We maken werk van een toegankelijke stad met veel aandacht voor een toegankelijk openbaar domein Maar toegankelijkheid gaat ook breder. Toegankelijke huisvesting, toegankelijk onderwijs, toegankelijke evenementen, toegankelijke dienstverlening om maar een paar voorbeelden te noemen. Daar zetten we onze schouders de komende jaren onder zodat iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot gebouwen, publieke ruimte, evenementen, dienstverlening en communicatie.

Back To Top