skip to Main Content

Een stad kan met nieuwe recepten wonen betaalbaar maken.

Wonen is een grondrecht. Een woning is een plek waar je kan thuis komen, van waaruit je kan vertrekken en waar je nadien weer kan terugkeren. Kortom, een veilige thuisbasis. We willen dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen in Leuven. Betaalbaar betekent dat je op het einde van de maand nog voldoende over hebt om goed te leven nadat je de huur of lening hebt betaald.

Woonbeleid voeren in een vrije markt is een complexe uitdaging. Maar als stad beproeven we nieuwe recepten en oplossingen om wonen betaalbaar te maken. We werken daar waar de markt faalt en de Vlaamse overheid tekortschiet. Stap voor stap en met veel samenwerking keren we de logge tanker die woonbeleid heet.

Samen met onze partners breiden we het aantal sociale woningen uit, zorgen we voor meer betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen en investeren we sterk in de begeleiding van huurders en verhuurders. Dak- en thuisloosheid pakken we aan met onder meer Housing First. Daarnaast experimenteren we met innovatieve woonvormen en financiële modellen om de aankoop van een woning betaalbaarder te maken en om de beschikbare ruimte optimaal te gebruiken.

Back To Top