skip to Main Content
Zeven Straten Op Hertogensite Vernoemd Naar Vrouwelijke Zorgverleners

Zeven straten op Hertogensite vernoemd naar vrouwelijke zorgverleners

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is maar liefst 7 op 10 zorgverleners een vrouw. Tijdens deze coronacrisis wordt opnieuw duidelijk hoe belangrijk hun inzet is. De stad vernoemt dan ook vol overtuiging zeven straten op de vernieuwde Hertogensite naar vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de zorg. Zo krijgen onder meer Isala Van Diest, de eerste Belgische vrouwelijke arts, en Augusta Chiwy, verpleegster tijdens het Ardennenoffensief, er een straat. Onder meer Augusta Chiwy komt op 7 april aan bod in het televisieprogramma ‘Meer vrouw op straat’ op Canvas. De aflevering is volledig gewijd aan Leuven.

“We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van. Slechts 3% van de Leuvense straten die naar een persoon zijn vernoemd, verwijzen naar een vrouw. Het onevenwicht is dus groot en dat moet anders. Enkele Leuvenaars bezorgden ons op Internationale Vrouwendag vorig jaar een inspiratielijst met vrouwennamen. Vorig jaar huldigden we al de Marie Thumas-Durieuxbrug in en de KU Leuven opende de aula Emma Vorlat. Nu zullen we zeven straten op de vernieuwde Hertogensite vernoemen naar een vrouw, op basis van de lijst die we vorig jaar ontvingen. De inhaalbeweging is ingezet!”, zegt Lies Corneillie, schepen van gelijke kansen.

“We vinden het belangrijk dat vrouwelijke rolmodellen aanwezig zijn in het publieke domein. Straatnamen zijn daar een belangrijk en zichtbaar voorbeeld van. Slechts 3% van de Leuvense straten die naar een persoon zijn vernoemd, verwijzen naar een vrouw. Het onevenwicht is dus groot en dat moet anders.”

Hertogensite

De Hertogensite is de bakermat van de geschiedenis van de zorg in Leuven. In de middeleeuwen ontstonden hier de eerste gasthuizen en ook de anatomische theaters op de site getuigen over het samenkomen van zorg en onderwijs in de stad. Dit boeiende verhaal over de historiek van de zorg wil de stad blijvend vertellen, ook na de herontwikkeling van site. De straatnamen die verwijzen naar de sterke vrouwen uit de zorg, zullen bijdragen aan dit verhaal:

  • Isala Van Diestplein: eerste Belgische arts (1842-1916);
  • Zuster Jules-Marie Heymansstraat: arts, stichter verpleegsterschool (1897-1986);
  • Juliette Van der Schuerenstraat: directrice verpleegkunde UZ Leuven (1920-1996);
  • Sint-Elisabethplein: Elisabeth Van Thüringen, verpleegster (1207-1231) (afhankelijk van de precieze inplanting van de Podiumkunstenzaal wordt er een plein of een straat vernoemd naar Elisabeth Van Thüringen);
  • Augusta Chiwystraat: vrijwillige verpleegster WOII (1921-2015);
  • Claire Vellutstraat: Belgische leprologe actief in India (1926-2013);
  • Kerstine Liedekensstraat: eerste vroedvrouw in dienst van de stad (15e eeuw).

Meer vrouw op straat

Onder meer Augusta Chiwy komt op 7 april aan bod in het televisieprogramma ‘Meer vrouw op straat’. In dit programma laat Sofie Lemaire de kijker kennismaken met bijzondere vrouwenuit onze recente en minder recente geschiedenis. De reeks speelt zich elke aflevering af in een andere stad. Tijdens de aflevering van 7 april komt Leuven aan bod.

Oproep

“Ook bij volgende straatnaamkeuzes zullen we er op toezien dat er voldoende vrouwen aan bod komen. Ook bij standbeelden, muurschilderingen, namen van zalen of awards roepen we op om aandacht te hebben voor de gelijke representatie van mannen en vrouwen”, vult Lies Corneillie aan. “We blijven Leuvenaars oproepen om suggesties in die zin te doen.”

Back To Top