skip to Main Content
Voor Elk Kind In Leuven Een Groene Speelplek Op 400 Meter Van De Voordeur

Voor elk kind in Leuven een groene speelplek op 400 meter van de voordeur

In 2017 nam ik ter gelegenheid van de jaarlijkse Buitenspeeldag de buitenspeelruimte in de stad onder de loep. Wat bleek? Er is een sterk ongelijke spreiding van speelterreinen, ondanks dat Leuven gemiddeld goed scoort in de stadsmonitor, want 70% van de kinderen vindt wel een speelterrein binnen 400m van de woning.

Het probleem wordt concreet zichtbaar tussen de Vaartstraat en de Bondgenotenlaan, daar zijn alle 650 kinderen tussen 0-11 jaar aangewezen op het speelterrein aan de Kettekeet. Voor die vele kinderen in die wijk volstaat dat speelterrein niet, en voor bewoners van de Minckelerstraat, Van Monsstraat, Strijdersstraat, Nerviërsstraat,… ) is het ook veel verder dan 400 meter van de woning. Ook in de Mussenwijk en het Nieuw Kwartier is er nauwelijks speelruimte naast Tuin de Walque en het stadspark, ook in de deelgemeenten zijn er vergelijkbare situaties.

Elk kind heeft het recht om buiten te spelen, het is aan de stad om daarvoor de ruimte in te richten; zeker als kindvriendelijke stad is het stadsbestuur dit aan zichzelf en alle kinderen verplicht. Een speelterreintje is trouwens veel meer dan een alternatief voor een privétuin, het is een plek waar kinderen samen spelen, waar (groot)ouders en andere buurtbewoners elkaar ontmoeten. Liefst is een speelterrein ook groen en avontuurlijk, omdat het voor kinderen uitdagender is om te ravotten, ook beter voor milieu en klimaat.

We doen 5 concrete voorstellen om de stad kindvriendelijker te maken door meer speelelementen en meer speelterreinen aan te leggen, zeker in die buurten waar er nu te weinig speelplekken zijn. Een kind moet zich zelfstandig kunnen verplaatsen naar een speelplek vlakbij in de buurt. De partij neemt de normen van Agentschap Natuur en Bos als een richtlijn: woongroen op max 150 meter van de woning, buurtgroen op maximum 400 meter en wijkgroen op maximum 800 meter.

Onze 5 voorstellen gaan over (1) bredere stoepen, leefstraten en woonerven, (2) saaie stukjes groen zoals het Kolvenierspad aantrekkelijker maken en (3) braakliggend terrein (tijdelijk) inrichten als speelterrein. Groen pleit voor een (4) groen binnenplein van Tweebronnen en voor overleg met scholen om (5) speelplaatsen buiten de schooluren open te stellen voor de kinderen uit de buurt.

Back To Top